Spolupráce vzdělávacího centra Smart Bricks® a mateřské školky Ponny: Podporujeme rozvoj řečových dovedností dětí

Spolupráce vzdělávacího centra Smart Bricks® a mateřské školky Ponny: Podporujeme rozvoj řečových dovedností dětí

Schopnost komunikovat je základní podmínkou úspěšného přechodu do první třídy základní školy. Efektivní komunikace je také jedním z nutných obecných předpokladů k budoucímu naplňujícímu životu. Faktem ale je, že v současné době přibývá dětí, které mají slabší slovní zásobu, potíže s výslovností a s kulturou mluveného projevu. Proto je nezbytné, aby rodiče, pedagogové v mateřských školách a vzdělávacích institucích táhli za jeden provaz! Vzdělávací centrum Smart Bricks® a Ponny Kids mateřská školka proto zahájili spolupráci se záměrem společně a cíleně rozvíjet komunikační schopnosti předškoláků. Jak? 

Faktorů ovlivňujících rozvoj dětské řeči je mnoho, stejně jako metod rozvíjení řečových dovedností. Jsme si vědomi velké souvislosti mezi úrovní řečí a hrubé i jemné motoriky a dalšími dovednostmi. Naši pedagogové proto sledují celkovou vývojovou úroveň dítěte v oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky a dovednosti s těmito oblastmi související. Zapojujeme děti do činností a her, které dítěti umožní rozvoj ve všech těchto oblastech. Tím efektivně ovlivňujeme i rozvoj řečové úrovně dítěte. Srozumitelnost řeči nebo spontánně se vyvíjející hlásky jsou pak odměnou za pozornost a energii věnovanou komplexnímu rozvoji předešlých oblastí.

Jak konkrétně dětem ve Smart Bricks® a Ponny Kids pomáháme?

  • Naše osnovy a pedagogové cíleně a promyšleně budují řečové dovednosti dítěte od počátku předškolního vzdělávání až po nástup do základní školy.
  • Děti jsou hravě vedeny v mnoha aktivitách využívajících LEGO® kostky, které propojují rozvoj jemné motoriky a řečových dovedností.
  • Soustředíme se na písničky, básničky s prsty, kde se spolu vzájemně rozvíjí řeč i jemná motorika.
  • Pracujeme také s rozvojem mimiky a pohybovou aktivitou mluvních orgánů při artikulované řeči. 

Zatímco Ponny Kids podporuje děti v rozvoji jako mateřská školka během školního dne, veSmart Bricks® máme pro předškoláčky připraveny odpolední vzdělávací kroužky, včetně Kroužku Řekni si svůj příběh. Podpora tak může probíhat v různých prostředích a přitom se společným záměrem – pomoci Vašim dětem zlepšit narušené komunikační schopnosti ve všech rovinách. Těšíme se na Vaše ratolesti, ať nás navštívíte v kroužcích ve Smart Bricks® nebo zvolíte každodenní docházku do logopedické třídy v  Ponny Kids mateřské školce.

Naši partneři