O nás

Důvodem, proč vznikl projekt Smart Bricks®, byla prostá skutečnost, že jako všichni rodiče chceme pro svoje děti jenom to nejlepší. Chceme, aby volnočasové aktivity měly přidanou hodnotu nad rámec času stráveného zábavou, ale hlavně aby probíhaly v profesionálním a bezpečném prostředí, které splňuje všechny přísné požadavky, které jsou kladeny na tyto provozovny.

Jako hlavní výukový prostředek jsme zvolili sety z programu LEGO® Education. Konstrukce a námětové aktivity s LEGO® Education přispívají k psychomotorickému vývoji jedince ve velice žádoucím slova smyslu. Dochází k podpoře představivosti, paměti a formování myšlení jako jednoho z nejdůležitějších procesů vyšší kognitivní náročnosti.

O smart Bricks
O smart Bricks

Při manipulaci s kostičkami dochází k hlubšímu rozvoji jemné motoriky a k žádoucímu rozvoji koordinace ruka-oko. Dětská hra didaktického charakteru s detaily LEGO® se blíží konstruktivně-technické aktivitě dospělých. Vstupováním do rolí si dítě osvojuje nenásilnou formou komunikační kompetence ve dvojici i týmu či kompetence hledat a nacházet řešení problémů. Seznamuje se s pravděpodobností a pravidly příčiny a následku v běžné komunikaci reálných situací. Prostřednictvím aktivní práce s LEGO® vytváříme základy dalšího celoživotního vzdělávání dětí. Učení vychází z praktických činností, které v každém z nás probouzí touhu učit se a tvořit. Povzbuzují zvídavost, zájem, kreativitu a kritické myšlení.

A jelikož klademe důraz nejen na děti samotné a jejich vzdělávání, ale i na rodinu jako takovou, vynasnažili jsme se volnočasovou aktivitu dětem navrhnout tak, abyste s dětmi občas mohli trávit čas i Vy – rodiče. Kromě kroužků samotných nabízíme i workshopy a rodinné akce, kde si děti mohou zasoutěžit s rodiči (anebo proti nim!) v tom, komu jde stavění lépe. Věříme, že nám pomůžete naplnit naše vize a že si všichni společně užijeme spoustu krásných chvil hraním a vzděláváním.

O nás

Těšíme se na Vás!

O nás
Ve Smart Bricks dodržujeme Integrovanou politiku společnosti.

Náš tým

Mgr. et Mgr. Natálie Lazúrová

Mgr. et Mgr. Natálie Lazúrová

zakladatelka centra Smart Bricks®
Více informací
Ing. Kristýna Gröbnerová

Ing. Kristýna Gröbnerová

koordinátorka centra Smart Bricks®
Více informací
Mgr. Soňa Štěpánková

Mgr. Soňa Štěpánková

metodička vzdělávacích programů/lektorka
Více informací
Mgr. Eva Jourová

Mgr. Eva Jourová

koordinátorka projektových dní / lektorka
Více informací
Bc. Zdeněk Michalec

Bc. Zdeněk Michalec

lektor, koordinátor centra,
Více informací

Naši partneři