kroužek pro děti - počítej s námi

Smart Bricks® a vzdělávání

Mimoškolní vzdělávání a kroužky v Brně: Úspěšná budoucnost dětí HRAVĚ!  

Vzdělávací centrum Smart Bricks® v Brně Slatině nabízí pestrou paletu vzdělávacích kroužků na letošní školní rok. Mimoškolní vzdělávání skutečně připravuje děti na život jedním z nejdůležitějších způsobů – hrou. Naše vzdělávací kroužky pro děti jsou vysoce poutavé a praktickým učením prostřednictvím hry připravují děti na jejich úspěšnou budoucnost. Na rozdíl od klasické školní výuky, která stále příliš často staví na znalostech, se orientujeme na praktické dovednosti a budujeme důvěru v učení samotné. Koncept mimoškolního vzdělávání u dětí cíleně rozvíjí potenciál v oblastech těchto klíčových dovedností:

  • poznávací: schopnost soustředit se, řešit problémy a pružně přemýšlet (Kroužek fyziky, kroužek matiky a kroužek robotiky)
  • emoční: schopnost porozumět, řídit a vyjadřovat emoce (Pohádkový park)
  • fyzické: být fyzicky aktivní, procvičovat motoriku a prostorové vnímání (Jednoduché stroje, Město plné robotů)
  • sociální: být schopen spolupracovat, komunikovat a porozumět (kroužek na rozvoj jazykových dovedností a kroužky v angličtině)
  • kreativní: přijít s nápady, vyjádřit je a transformovat do reality (kroužek Tvořílci)

Naši partneři