Kroužky pro děti - Předškolní věk

Lego s angličtinou

 • 5-7 let
 • 10 dětí
 • 45 min
 • 2890 Kč

Kroužek Lego s angličtinou je skvělou příležitostí pro předškoláky rozvíjet svou kreativitu, rozvoj kognitivních dovedností a základy anglického jazyka. Skrze interaktivní aktivity a moderní technologie si děti nejen rozšiřují slovní zásobu, ale také samostatně konstruují své vlastní dobrodružství na témata jako příroda, město a robotika. Naše speciálně navržené návody podporují rozvoj jemné motoriky, prostorovou představivost, předmatematickou gramotnost a tvůrčí schopnosti.

Jednotlivé lekce jsou provázány příběhem, které děti provede celým kurzem. Dokončené stavby obsahují vždy mechanický element, jež je dělá pohyblivými. Vzhledem k nízkému limitu počtu účastníků se jsou lektoři schopni přizpůsobit různorodým potřebám vašich dětí a rozvíjet jejich komunikaci v angličtině na základě jejich reálné úrovně.

Kroužek má 14 lekcí za pololetí. Pro platby využijte nás registrační systém na webu Smart Bricks, případně se v centru dá platit jak hotově, tak kartou.

Prosíme, dodržujte doporučený věk přihlášených dětí v zájmu zachování kvality výuky. Pro děti do 5 let věku je vhodnější kroužek Poznáváme svět s Lego DUPLO.

Lego s angličtinou

Další Kroužky pro děti - Předškolní věk

Jednoduché stroje DUPLO® II.
Kroužky pro děti - Předškolní věk

Jednoduché stroje DUPLO® II.

 • 5-6 let
 • 10 dětí
 • 45 min
 • 2890 Kč

Kroužek pro děti Jednoduché stroje II. navazuje na předchozí kroužek Jednouché stroje. Stejně jako v minulém čtvrtletí dětem umožňuje postavit se do rolí malých konstruktérů, kteří se seznámí se složitějšími převody, kladkou či kolem na hřídeli. Budou mít možnost pokládat si otázku „Co se stane, když…“ a najdou na ni odpověď. Na lekcích mají děti čas předvídat a testovat chování modelů, stanovit vlastní závěry a komunikovat ve skupině. Experimenty se silami, gravitací a rovnováhou pomáhají tyto pojmy dětem pochopit a zařadit je do svého každodenního uvažování.

Zobrazit kroužek
Poznáváme svět s LEGO Duplo
Kroužky pro děti - Předškolní věk

Poznáváme svět s LEGO Duplo

 • 3-5 let
 • 10 dětí
 • 45 min
 • 2890 Kč

Kroužek pro děti DUPLO SVĚT představuje poutavé stavebnice LEGO® DUPLO® s vláčkem, městem a zábavním parkem, které skýtají úžasné příležitosti pro výuku polytechniky.

Zobrazit kroužek
Jednoduché stroje DUPLO® I.
Kroužky pro děti - Předškolní věk

Jednoduché stroje DUPLO® I.

 • 5-6 let
 • 10 dětí
 • 45 min
 • 2890 Kč

Kroužek pro děti Jednoduché stroje dětem umožní postavit se do rolí malých konstruktérů, kteří se seznámí s převody, kladkou či kolem na hřídeli. Budou mít možnost pokládat si otázku „Co se stane, když…“ a najdou na ni odpověď. Na lekcích mají děti čas předvídat a testovat chování modelů, stanovit vlastní závěry a komunikovat ve skupině. Experimenty se silami, gravitací a rovnováhou pomáhají tyto pojmy dětem pochopit a zařadit je do svého každodenního uvažování.

Zobrazit kroužek

Naši partneři